وبینار روز جهانی آسم

کرونا را شکست می دهیم

عناوین

آیا افراد آسمی مستعد کوید هستند؟
مدیریت درمان حمله آسم در کوید – ۱۹
مدیریت درمان بیماران مزمن آسم در کوید – ۱۹
درمان کوید در بیماران آسمی

زمان: جمعه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۳۰

pulmonology-logo
با همکاری انجمن ریه برگزار می‌گردد
majid-mirsadraei
دکتر مجید میرصدراییفوق ریه - استاد دانشگاه آزاد مشهد
mohammad-esmaeil-hejazi
دکتر محمد اسماعیل حجازیفوق ریه - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
seyed-mohammad-ali-ghayoomi
دکتر سید محمد علی قیومیفوق ریه - استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
seyed-ali-javad-mousavi
دکتر سیدعلی جواد موسویفوق ریه - استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
fatemeh-sadat-aghaee-meibodi
دکتر فاطمه سادات آقایی میبدیفوق ریه - استادیار دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد
small-elpen
small-darmanyab
small-abidi
small-ksn

واژه یا عبارت مورد نظر خود را تایپ کنید و سپس بر روی Enter کلیک کنید.