مروری بر کلیات بیماری آسم و مدیریت آسم در شرایط و بیماران خاص

۱۸ و ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

وبینار تازه‌های درمان و پایش آسم

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تازه‌های بیماری‌های بافت بینابینی ریه ILD

۱۴ و ۱۵ اسفند۱۳۹۹

Update in Asthma

۸ اسفند۱۳۹۹

وبینار سوم-آسم در پاندمی کووید ۱۹

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

وبینار دوم-COVID-19 Updates

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

وبینار اول-Important Issue in COVID-19 Pandemic

۲۲ فروردین ۱۳۹۹

واژه یا عبارت مورد نظر خود را تایپ کنید و سپس بر روی Enter کلیک کنید.