موارد مصرف فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

بودزوناید در کنترل علائم رینیت های فصلی و دائمی و درمان نگه‌دارنده و پروفیلاکتیک آسم به کار می رود

هشدارهای مصرف فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

۱- مقادیر زیاد و دوره های درمانی بلندمدت می تواند باعث مهار محور هیپوفیز-هیپوتالاموس-آدرنال شود,
۲- قطع مصرف دارو حتی از راه استنشاقی باید به‌صورت تدریجی صورت گیرد

عوارض جانبی فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

۱- مقادیر زیاد و دوره های درمانی بلندمدت می تواند باعث مهار محور هیپوفیز-هیپوتالاموس-آدرنال شود
۲- قطع مصرف دارو حتی از راه استنشاقی باید به‌صورت تدریجی صورت گیرد.

تداخل های دارویی فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

اطلاعاتی در مورد تداخل های دارویی فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی ثبت نشده است.

نکات قابل توصیه برای فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

۱- نحوه صحيح مصرف آئروسل‎‌هاي استنشاقي بايد به بيمار آموزش داده شود
۲- جهت جلوگيري از خشن شدن صدا، التهاب گلو و ايجاد كانديدياز، بعد از هر بار مصرف د‌هان بايد با آب شسته شود.

گروه بارداری فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

اطلاعاتی در مورد گروه بارداری فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی ثبت نشده است.

هشدارهای بارداری فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

اطلاعاتی در مورد هشدارهای بارداری فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی ثبت نشده است.

نکات پیش از مصرف فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

اطلاعاتی در مورد نکات پیش از مصرف فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی ثبت نشده است.

موارد منع مصرف فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی :

اطلاعاتی در مورد موارد منع مصرف فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی ثبت نشده است.

عوارض مصرف بیش از اندازه فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

اطلاعاتی در مورد عوارض مصرف بیش از اندازه فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی ثبت نشده است.

فارماکودینامیک فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی:

اطلاعاتی در مورد فارماکودینامیک فرنولین® ۲۰۰میکروگرم/دوز استنشاقی ثبت نشده است.

واژه یا عبارت مورد نظر خود را تایپ کنید و سپس بر روی Enter کلیک کنید.